Språkkafé - Arabiska


Ett löpande språkkafé för dig som vill öva din arabiska.


Läxhjälp - Matte


Behöver du  hjälp i matte kan du få läxhjälp hos oss.


New

Arabiska Musikkafé


Ett löpande musikkafé som samlar olika musiker för att jamma arabisk musik. Man kan också diskutera musikteori.


Läxhjälp - Svenska


Nyanlända som håller på att studera svenska får hjälp och förklaringar i språket på arabiska .

Vår Vision


På Arabiska kulturinstitutet tycker vi att integrationen i ett nytt samhälle kräver mycket goda kunskaper om sitt eget samhälles kultur. Språk, musik och dans formar en stor del av kulturen och det är detta vi tänkte satsa på. Våra föreläsningar och kurser presenterar den arabiska kulturen till arabiskatalande på olika sätt och sprider medvetenhet.


Arabiska kulturinstitutet presenterar också arabiska kulturen för svenskar i Sverige som har mottagit och fortfarande mottar väldigt många arabiskatalande invandrare. Vi tycker att kunskapen hos svenskar om de nyanländas kultur är en viktig faktor för att underlätta   integrationen.


Vi tror att läxhjälp är en viktig pusselbit för en god utbildngör och lägger därför stor vikt vid det.Arabiska kulturinstitutet

info@akiswe.se

Organisationsnummer: 802504-2907

Postadress:

Ystadsgatan 15

214 24, Malmö, Sverige

Besöksadress:

Olofsborgsgatan 2

213 61, Malmö, Sverige

2016 Copyright @ Arabiska Kulturinstitutet