November 10, 2016 5:06 AM

Språkkafé - Arabiska

 

Ett löpande språkkafé för dig som vill öva din arabiska.

November 10, 2016 5:06 AM

Läxhjälp - Matte

 

Behöver du hjälp i matte kan du få läxhjälp hos oss.

November 10, 2016 5:06 AM

New

November 10, 2016 5:06 AM

New

Arabiska Musikkafé

 

Ett löpande musikkafé som samlar olika musiker för att jamma arabisk musik. Man kan också diskutera musikteori.

November 10, 2016 5:06 AM

Läxhjälp - Svenska

 

Nyanlända som håller på att studera svenska får hjälp och förklaringar i språket på arabiska .

Vår Vision

 

På Arabiska kulturinstitutet tycker vi att integrationen i ett nytt samhälle kräver mycket goda kunskaper om sitt eget samhälles kultur. Språk, musik och dans formar en stor del av kulturen och det är detta vi tänkte satsa på. Våra föreläsningar och kurser presenterar den arabiska kulturen till arabiskatalande på olika sätt och sprider medvetenhet.

 

Arabiska kulturinstitutet presenterar också arabiska kulturen för svenskar i Sverige som har mottagit och fortfarande mottar väldigt många arabiskatalande invandrare. Vi tycker att kunskapen hos svenskar om de nyanländas kultur är en viktig faktor för att underlätta integrationen.

 

Vi tror att läxhjälp är en viktig pusselbit för en god utbildngör och lägger därför stor vikt vid det.

 

 

Arabiska kulturinstitutet

info@akiswe.se

Organisationsnummer: 802504-2907

Postadress:

Ystadsgatan 15

214 24, Malmö, Sverige

Besöksadress:

Norra Grängsbergsgatan 5

214 44, Malmö, Sverige

2016 Copyright @ Arabiska Kulturinstitutet