Arabiska Kulturinstitutet

Arabiska KulturinstitutetAKI finns i Malmö. Det erbjuder kurser i arabiska musik, dans och språk, studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang. Arabiska kulturinstitutet är en oberoende, kulturell och social ideell organisation.Vår Målsättning


Arabiska kulturinstitutet i Malmö vill genom kulturella, sociala, konstnärliga verksamheter och akademiska kurser:

a. Öppna ett fönster till den arabiska kulturen.

b. Föra integrationsprocessen framåt mellan den svenska och arabiska kulturen.

c. Samarbeta med svenska universitet för att belysa den arabiska kulturen.

d. Förbättra och förstärka förhållandena mellan föreningens medlemmar, främja kvinnors och ungdoms roll i föreningens liv med hänsyn till barnens intresse och behov.

e. Öka förnuft hos det arabiska samhället i Sverige med deras kultur, språk och musik samt utveckla relationer mellan svenska och arabiska kulturer.

f. Betona respekt för medlemmarnas hållningar i deras politiska, religiösa och nationella tillhörighet.

g. Arbeta för att uppmuntra och stimulera medlemmarnas intressen i konst, litteratur och musik. Därmed upprätthåller föreningen olika teman och aktiviteter för detta ändamål.

h. Skapa goda relationer och samarbeta med andra föreningar i Malmö och hela Sverige.

Arabiska kulturinstitutet

info@akiswe.se

Organisationsnummer: 802504-2907

Postadress:

Ystadsgatan 15

214 24, Malmö, Sverige

Besöksadress:

Olofsborgsgatan 2

213 61, Malmö, Sverige

2016 Copyright @ Arabiska Kulturinstitutet